Enter your keyword

Chính sách thanh toán

Thanh toán tiền mặt khi narrative essay topic ideas nhận hàng (C.O.D): Đơn giản – An toàn

  • COD là viết tắt của Cash On Delivery, nghĩa là thanh toán khi nhận hàng
  • Với phương thức thanh toán này, quý khách sẽ trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng, ngay khi nhận được đơn hàng của mình
  • Ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng qua email, chúng tôi sẽ xác chiefessays.net nhận với Quý khách qua điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng.
  • chúng tôi chấp nhận hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) cho tất cả các đơn hàng trên toàn quốc.